Протокол другого засідання Громадської ради при УОЗ

24 вересня в кабінеті 523 виконкому Криворізької міської ради відбулося друге засідання Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради. Публікуємо протокол цього засідання.

ПРИСУТНІ:

Кукоба Віктор Павлович Криворізька міська організація профспілки працівників здоров’я України
Андріяш Андрій Вікторович ГО «Січ»
Дабіжа Микола Кирилович ГО «Криворізька міська організація ветеранів
Ігнатьєв Євген Павлович ГО «Криворізька крайова управа ВУЛТ»
Литвин Наталя Володимирівна ГО «Об’єднання відповідальних громадян»
Матірко Марина Григорівна – Криворізька міська організація Червоного хреста України
Салащенко Ірина Іванівна Криворізьке регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців
Степанюк Дмитро Петрович Координаційна Рада ГО «Кривий Ріг – рідне місто!»
Сторожук Інна Миколаївна ГО « Асоціація Союз споживачів Кривбасу»
Гущина Олена Юріївна ГО «Криворізька фундація майбутнього»
Насрідінов Ренат Туйчінович ГО «Основи свідомості»
Сапіга Віктор Олексійович ГО «Криворізька міська асоціація «Депутати органів місцевого самоврядування»
Сухіна Тетяна Вікторівна заступник начальника Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
Ярмак Наталя Миколаївна начальник відділу кадрового забезпечення Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проведення голосування щодо затвердження члена Громадської ради із числа претендентів.
2. Про затвердження Положення про Громадську раду при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
4. Про захист прав споживачів медичних послуг: стан проведення профілактичних оглядів для здобувачів освіти.
5. Про планування міського заходу – фестиваль здоров’я
6. Різне

ХІД ЗАСІДАННЯ
ВИСТУПИЛИ
В. Кукоба, який ознайомив присутніх із порядком денним та запропонував прийняти означений порядок денний засідання.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – _9_ ос.;
«ПРОТИ» – _0__ ос.;
«УТРИМАЛИСЬ»- _0_ ос.

1. Про проведення голосування щодо затвердження члена Громадської ради із числа претендентів.
ВИСТУПИЛИ
Кукоба В.П., який повідомив, що на вакантне місце члена Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради пакет документів
подали дві особи: Лещенко Олена Володимирівна, представниця ГО «Криворізька фундація майбутнього» та Насрідінов Ренат Туйчінович, представник ГО «Основи
свідомості».

Р. Насрідінов, представив свою роботу в якості аналітика медичної статистики. Він розповів, що є аналітиком у сфері паліативної допомоги, наразі бере участь у впровадженні проєкту з аналізу стану паліативної допомоги на первинній ланці.

О. Гущина, яка представляє відсутню з поважної причини Лещенко О.В., розповіла про діяльність ГО «Криворізька фундація майбутнього» зокрема в сфері охорони здоров’я: фінансування проєктів з благоустрою міських лікарень, підтримка інклюзивного проекту «Почуй мене», кіношколи для слабочуючих дітей.

Д. Степанюк, відзначив, що важлива діяльність кожного із представників ГО, проте членом Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької
міської ради варто обирати тих, хто активно діють у місті, мають досвід реалізації проектів, корисних для громади Кривого Рогу.

І. Сторожук, наголосила, що з огляду на вимоги до членів Громадської ради, а також відповідно до положення про діяльність Громадської ради та регламент її роботи, слід
звертати увагу на певні напрацювання саме для громади Кривого Рогу.

В. Кукоба, надав пропозицію про можливість залучення Насрідінова Р.Т. у якості консультанта, співпраці на корпоративних засадах.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрати Насрідінова Р.Т. членом Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
«ЗА» – _0_ ос.;
2. Обрати Лещенко О.В. членом Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
«ЗА» – _9_ ос.;
За результатами голосування обрано 11 членом Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради: Лещенко Олену Володимирівну – ГО «Криворізька фундація майбутнього»

УХВАЛИЛИ
1. Затвердити Лещенко Олену Володимирівну членом Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради:
2. Залучати Насрідінова Рената Туйчіновича до роботи Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради у якості консультанта за згодою.

2. Про затвердження Положення про Громадську раду при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
ВИСТУПИЛИ
В. Кукоба, який зазначив, що проєкт положення має в основі типовий проєкт МОЗ України, наголосив на важливості прийняття положення членами Громадської ради.

І. Сторожук, запропонували прийняти даний проєкт положення і за необхідності вносити зміни, як це передбачено положенням про Громадську ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради.

В. Кукоба, вніс пропозицію також затвердити фірмовий бланк Громадської ради для використання у офіційно-ділових документах.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – _9_ ос.;
«ПРОТИ» – _0_ ос.;
«УТРИМАЛИСЬ»- _0_ ос.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити проєкт Положення про Громадську ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
2. Доручити Андріяшу Андрію Вікторовичу розробити логотип Громадської ради для використання в офіційно-ділових документах.

3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
ВИСТУПИЛИ
В. Кукоба, наголосив, що регламент роботи Громадської ради є одним із важливих документів, а тому вимагає ретельного опрацювання. У даному проєкті регламенту наявні вимоги, які можуть ускладнити роботу Громадської ради (зокрема погодження документації з декількома відділами, проведення електронного голосування, тощо), отже, необхідно доопрацювати проєкт регламенту.

Д. Степанюк , запропонував провести роботу з узгодження даного проекту регламенті зі спеціалістами юридичного відділу та адаптувати проєкт до вимог і можливостей
діяльності саме у м. Кривому Розі.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – _9_ ос.;
«ПРОТИ» – _0_ ос.;
«УТРИМАЛИСЬ»- _0_ ос.

УХВАЛИЛИ:
1. Доручити Д. Степанюку доопрацювати проєкт регламенту за участі спеціалістів юридичного відділу та подати адаптований документ на розгляд членів Громадської ради.

4. Про захист прав споживачів медичних послуг: стан проведення профілактичних оглядів для здобувачів освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Д.Степанюк, який наголосив, що стан медичного обслуговування учнів під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах міста в умовах реформ необхідно вивчати комплексно.

В. Сапіга, співдоповідач, окреслив основні проблеми, з якими стикаються як керівники ПТНЗ, так і учні. Це й відсутність договорів про медичне обслуговування з відповідними ЦПМСД, і можливості підвищення кваліфікації медичних сестер, як працюють на базі ПТНЗ, і оснащення медичних кабінетів.

Т.Сухіна, яка зазначила, що процес реформування галузі охорони здоров’я наразі триває, тому існують певні проблеми перехідного періоду, також існує кадрова проблема у галузі. Проте, учні ПТНЗ можуть безкоштовно проходити профілактичні медичні огляди на базі ЦПМСД міста.

І. Сторожук, запропонувала вивчити проблему комплексно на рівні міста, залучити фахівців Управління охорони здоров’я, департаменту освіти й науки виконкому
Криворізької міської ради та напрацювати схему роботи.

Д.Степанюк виступив із пропозицією передати напрацьовану з зазначеного питання інформацію для вивчення спеціалістами Управління охорони здоров’я виконкому
Криворізької міської ради.

В. Кукоба, підтримав необхідність спільного вивчення шляхів подолання проблеми у суміжній галузі, а також зазначив, що відповідну інформацію можливо направити для ознайомлення до відповідних обласних управлінь.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – _9_ ос.;
«ПРОТИ» – _0_ ос.;
«УТРИМАЛИСЬ»- _0_ ос.

УХВАЛИЛИ:
1. Направити інформацію доповідачів до Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради для ознайомлення та пошуку шляхів вирішення проблеми.
2. Направити інформацію доповідачів до Управління охорони здоров’я та департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної ради.

5. Про планування міського заходу – фестиваль здоров’я
ВИСТУПИЛИ:
Н. Литвин із пропозицією провести інформаційно-ознайомчий захід для громади міста з метою підвищення рівня якості комунікації між жителями та медичними установами, оскільки багато питань виникає у період реформи галузі; демонстрації послуг, які можуть надавати конкретні медичні заклади міста.

І. Сторожук зазначила, що можливо змінити формат проведення заходу відповідно до запитів містян та можливостей медичних закладів.

І. Салащенко запропонувала створити робочу групу з опрацювання даного питання та розробки плану підготовки до заходу.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – _9_ ос.;
«ПРОТИ» – _0_ ос.;
«УТРИМАЛИСЬ»- _0_ ос.

УХВАЛИЛИ:
1. Створити робочу групу у складі: А.Андріяша, Н. Литвин, І.Салащенко, І.Сторожук, О.Лещенко.
2. Робочій групі розробити формат, орієнтовний бюджет та план проведення заходу.

6. Різне
ВИСТУПИЛИ:
Д.Степанюк представив ініціативу ГО «Імені Гутовського» щодо підвищення престижу медичних працівників, зокрема присвоєння 2-ій міській лікарні імені Бородіної Зої
Іванівни – заслуженої лікарки. Також ГО «Імені Гутовського» ініціює створення меморіальної дошки, де будуть представлені імена видатних медичних працівників та
музею медичного працівника на базі 2-ої міської лікарні.

В.Кукоба із пропозицією підтримати важливу справу та направити відповідний лист підтримки до Криворізької міської ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – _9_ ос.;
«ПРОТИ» – _0_ ос.;
«УТРИМАЛИСЬ»- _0_ ос.

УХВАЛИЛИ:
1. Направити лист до Криворізької міської ради щодо підтримки діяльності ГО «Імені Гутовського» з присвоєння 2-ій міській лікарні імені Бородіної Зої Іванівни.

Голова Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я                                                                                                                                                                                                                           виконкому Криворізької міської ради  В. Кукоба

Секретар Н.Литвин