Про електронну медичну картку

Розповідаємо про електронні інструменти, які будуть впроваджені в систему охорони здоров’я, відповідаємо на поширені питання про зміни в охороні здоров’я, подаємо рекомендації, як обрати медичну інформаційну систему.

«Лікарі завжди просили позбавити їх паперової тяганини, і ми робимо це шляхом комп’ютеризації. Завдяки системному впровадженню електронної системи охорони здоров’я паперову звітність буде поступово скасовано. Цей процес стартує в 2019 році. Головне — не лякатися нововведень. Упродовж наступного року медичним працівникам потрібно опанувати лише декілька простих електронних інструментів. Із січня кожен візит пацієнта — його скарги, діагноз, призначення, результати аналізів, діагностики та консультацій — буде заноситися в електронну систему. Поступово електронними стануть направлення до спеціалістів, рецепти на «Доступні ліки», листки непрацездатності», — наголосив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Вносити дані може як лікар, так і молодший медичний персонал: ви організовуєте процес так, як зручно вам. Наша мета — зробити роботу лікаря простішою та звільнити його від повторного заповнення форм. Дані, один раз внесені в систему,
залишатимуться в Центральній базі даних. Це допоможе лікарю в потрібний момент мати доступ до всієї важливої інформації про здоров’я пацієнта.

Як зробити це реальністю у вашому закладі вже наступного року? Є дві головні передумови:
Повна комп’ютеризація
До початку 2019 року комп’ютери мають з’явитися в кабінетах усіх сімейних лікарів, щоб вони могли почати заповнювати електронні картки пацієнтів. До середини року потрібно комп’ютеризувати кабінети лікарів-спеціалістів — лише
так можлива ефективна участь вашого закладу в реформі, зокрема в урядовій програмі «Безкоштовна діагностика», яка стартує в липні.
Медична інформаційна система
Із середини 2019 року базовий функціонал МІС стане платним. Раджу вам уважно порівняти доступні системи на ehealth.gov.ua та обрати ту з них, яка містить усі необхідні модулі для роботи на рівні первинної та спеціалізованої амбулаторної допомоги. Досвід кампанії з вибору лікаря продемонстрував, що криворізькі медики
незалежно від їхнього віку та попереднього досвіду швидко опановують комп’ютери. Сотні медичних закладів по всій країні переконалися, що електронний документообіг — це насамперед зручно. До кінця 2019 року таких закладів має бути 100%. Головне — не боятися.

У 2019 році ми впроваджуємо електронні медичні записи, що мають стати першим кроком до безпаперової роботи лікарів. Такі системи вже успішно працюють у багатьох країнах. Електронний медичний запис — це елемент даних про пацієнта, що збирається в закладі охорони здоров’я та зазвичай зберігається в медичних інформаційних системах (МІС), якими користується цей заклад. У 2019 році дані будуть передаватись в електронну медичну картку, діяльність якої забезпечується державою.

Дані можуть збиратися в декількох закладах, і завдяки тому що вони зберігаються в централізованій системі, в подальшому будь-який заклад охорони здоров’я та будь-який лікар можуть мати доступ до цих даних практично в цілодобовому режимі 24/7, але в тому обсязі, який дозволив пацієнт і який є необхідним для надання медичних послуг. Таким чином вирішується проблема, коли в різних закладах у пацієнта різні картки і записи, і дуже часто жоден
з цих наборів документів не містить вичерпної інформації про пацієнта. Дані до електронної медичної картки збираються через встановлені в закладах охорони здоров’я МІС та відправляються до Центральної бази даних.

Завдяки централізованому зберіганню даних:
• МОЗ та НСЗУ можуть обробляти знеособлені дані для ефективного управління системою охорони здоров’я; НСЗУ може аналізувати дані для управління якістю медичних послуг;
• дані гарантовано доступні для пацієнта й лікаря, який його обслуговує. Доступ до централізованих даних існує незалежно від того, чи працюють сервери в закладі, з якого вносилась інформація, чи є в нього зв’язок з Інтернетом тощо;
• заклади охорони здоров’я можуть переходити з однієї МІС на іншу без втрати ключових даних, адже ці дані зберігаються в централізованій системі.

У різних країнах встановлено різний обсяг інформації, яка зберігається на централізованому рівні та входить до електронної медичної картки пацієнта. В Україні впровадження електронної медичної картки здійснюватиметься в декілька етапів, на кожному з яких буде реалізовано функціонал, що дозволяє вносити до неї різні набори записів.
1-й етап — початок 2019 року:
лікарі, що надають первинну медичну допомогу, вноситимуть дані про візити пацієнтів з використанням ICPC-2 і дані, що зараз вносяться в медичну картку амбулаторного хворого (форма № 25/о). Також з’явиться можливість виписувати електронні рецепти та електронні направлення.
2-й етап — середина 2019 року:
спеціалісти, що працюють в амбулаторіях, зможуть вносити в централізовану електронну медичну картку консультативні висновки; спеціалісти діагностичних центрів вноситимуть результати найбільш поширених лабораторних досліджень. Також із середини 2019 року планується впровадження електронних листків тимчасової непрацездатності.
3-й етап — початок 2020 року:
стаціонари зможуть вносити в централізовану електронну медичну картку дані, пов’язані з випискою пацієнтів (обсяг даних, подібний до форми карти пацієнта, що вибув зі стаціонару, № 66/о).

У сучасних інформаційних системах недоцільно обробляти інформацію в тих формах, які існують на папері. Кожен окремий електронний медичний запис, що вноситься в інформаційні системи, — це невеликий обсяг інформації, «цеглинка», з яких у подальшому можна будувати виписки, звіти, форми.

Прикладами електронних медичних записів можуть бути:
• запис про візит пацієнта з зазначенням кодів ICPC-2 і описом його анамнезу;
• запис про рівень цукру в крові як частина результатів аналізів;
• запис-спостереження про наявність алергії у пацієнта.

За потреби з набору електронних медичних записів можна сформувати будь-які необхідні документи, фор-
ми, звіти.

Одночасно з впровадженням електронної медичної картки МОЗ працює над спрощенням паперового
документообігу за принципом: дані, які збережено в електронній формі, не потрібно дублювати на папері.
Стосовно наявних карток і документів з накопиченою інформацією політика МОЗ така: лише певний
мінімальний набір даних підлягає перенесенню до централізованої електронної медичної картки (насам-
перед дані, доступність яких критично важлива для надання невідкладної допомоги). Історично накопичена
інформація залишається в картках.

Враховуючи етапність впровадження, впродовж певного часу записи в електронній і паперовій формах
діятимуть одночасно.

Докладніше за посиланням: http://moz.gov.ua/uploads/1/8987-moz_digest_12_2018_7.pdf