План роботи Громадської ради при управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради на ІІІ квартал 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради

при Управлінні охорони здоров’я

виконкому Криворізької міської ради

Протокол № 1 від 10 червня 2019 року

Зміст заходу Місце проведення заходу Термін виконання Відповідальні виконавці; учасники, запрошені  Очікуваний результат
І. Засідання Громадської Ради та перспективний перелік питань для розгляду
1. Про проведення голосування щодо затвердження члена Громадської ради із числа претендентів Приміщення виконкому Криворізької міської ради Вересень

2019 року

Голова Громадської ради Кукоба В. П., члени Громадської ради;

представники ЗМІ та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Формування списку членів Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я
2. Про затвердження Положення про Громадську раду при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради Приміщення виконкому Криворізької міської ради Вересень

2019 року

Голова Громадської ради Кукоба В. П., члени Громадської ради;

представники ЗМІ та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Реалізація вимог Положення у процесі спільної роботи Громадської ради та Управління охорони здоров’я під час реалізації державної політики щодо реформування медичної галузі в місті
3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради Приміщення виконкому Криворізької міської ради Вересень

2019 року

Голова Громадської ради Кукоба В. П., члени Громадської ради;

представники ЗМІ та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Дотримання норм Регламенту Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради
4. Про захист прав споживачів медичних послуг: стан проведення профілактичних оглядів для здобувачів освіти Приміщення виконкому Криворізької міської ради Вересень

2019 року

Член Громадської ради Степанюк Д. П., члени Громадської ради;

представники ЗМІ та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Реалізація права здобувачів освіти на професійний медичний огляд, внесення пропозицій
5. Про планування міського заходу — фестивалю здоров’я Приміщення виконкому Криворізької міської ради Вересень

2019 року

Голова Секретаріату Громадської ради Литвин Н. В., члени Громадської ради;

представники ЗМІ та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Формування програми проведення фестивалю, створення робочої групи з підготовки фестивалю
6. Різне Приміщення виконкому Криворізької міської ради Вересень

2019 року

Голова Громадської ради Кукоба В. П., члени Громадської ради;

представники ЗМІ та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Підготовка плану роботи Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я на ІV квартал 2019 року
Голова Громадської ради при Управлінні охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради Кукоба В. П.