Інформація про роботу управління охорони здоров’я

Основними напрямками діяльності управління охорони здоров’я виконкому міськради є:

  • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на території міста, сприяння виконанню державних і регіональних програм соціально-економічного спрямування;
  • забезпечення своєчасного виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
  • координація діяльності закладів охорони здоров’я міста;
  • аналіз стану охорони здоров’я на території міста, прогнозування розвитку охорони здоров’я, удосконалення мережі лікувально-профілактичних закладів для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
  • організація і забезпечення медичного обслуговування населення;
  • здійснення заходів, спрямованих на профілактику та зниження захворю-ваності, інвалідності та смертності населення;
  • контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я лікувально-профілактичними закладами, що є у комунальній власності міста, а також додержання ними нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
  • комплектування лікувально-профілактичних закладів медичними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації медичних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я України;
  • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників лікувально-профілактичних закладів.